IEA vill stoppa olje- och gasexploatering

Världens olje- och gasbolag måste sluta exploatera tillgångar redan i år om den globala uppvärmningen ska stoppas. Det skriver den Internationella Energimyndigheten, IEA, i en nysläppt rapport.

  1. För att nå klimatmålen måste efterfrågan på kolenergi minska med 90 procent, gasenergi halveras och oljeefterfrågan minska med 75 procent till 2050.
  2. Oljebolagen måste sluta all framtida prospektering och planer på att utvinna mer olja än det som finns tillgängligt idag

För företag verksamma i energisektorn ökar nu pressen på att snabbt ställa om mot fler fossilfria energislag. För banker och andra finansiärer finns stora möjligheter eftersom olje- och gasbolagen behöver finansiera omställningen.

Läs hela IEA’s rapport