Japanska centralbanken ger ut gröna krediter

Den japanska centralbanken Bank of Japan (BoJ) är första centralbank i världen att ge ut billiga krediter öronmärkta till finansiering av gröna och Co2-reducerande aktiviteter. Detta för att sänka räntekostnaderna för omställningen, uppmuntra företag att ställa om sin verksamhet och sänka miljöpåverkan.

Det nya i BOJ’s upplägg är att bankerna kan flytta gröna tillgångar till den nya och billigare krediten. Det skapar utrymme för en rejäl grön premie i form av lägre räntor till de företag som satsar på gröna projekt och boostar omställningen rejält.

I Sverige har Riksbanken inte lanserat några liknande öronmärkta, gröna krediter. I dagsläget är ränteskillnaden mellan ett grönt lån och ett vanligt företagslån marginell.