Klimateffekter slår hårt mot kustnära bostäder

Ska du köpa sommarhus vid havet eller vinterstuga i fjällen? Både försäkringsbolag och banker räknar på klimatriskerna som kan drabba ditt husköp.

Klimatförändringarna innebär både lång- och kortsiktiga konsekvenser. På kort sikt hotar översvämningar, skogsbränder och fler stormar att förstöra utsatta bostäder. På lång sikt är stigande havsnivåer ett reellt hot mot kustnära hus och andra byggnationer.

Nu börjar både försäkringsbolag och banker att i allt högre grad räkna på den risk som klimatförändringarna innebär. Försäkringsbolagen vill såklart undvika att stå med kostnader för att renovera översvämmade hus. Bankerna vill undvika risken att låna ut pengar till köp av ett hus som kan sjunka i värde.

Riksbanken har i en nyligen publicerad analys besrkivit hur ett scenario med stigande havsnivåerna hotar hela den finansiella stabiliteten.

Läs även: Länsförsäkringar vill sluta försäkra klimatutsatta byggen och Höjda havsnivåer ökar risken för bostäder