Klimatfond viktigaste resultatet från COP27

Klimatmötet COP 27  i Sharm el-Sheikh är över. Det viktigaste beslutet handlar om en ny global klimatfond som ska täcka kostnaderna för skador orsakade av klimatförändringarna.

Den nya klimatfonden är en viktig seger för länder som drabbas av klimatförändringar. Bangladesh och flera önationer i stilla havet har krävt att rika länder som skapat rikedomar med hjälp av fossil energi nu betalar klimatotan.

FN’s klimatpanel, IPCC, fastslog förra året att utsläpp orsakade av mänsklig aktivitet är orsak till klimatförändringar. Dessa klimatförändringar har lett till värre och kraftfullare extremväder.

Sverige och EU har sagt att de bidrar till fonden (utan att specificera med hur mycket pengar). Frankrike och Danmark bidrar med ett par hundra miljoner. En fråga för diskussion är hur mycket pengar USA och andra fossilintensiva länder ska skjuta till. Inget är beslutat.

Det finns en oro för att den nya fonden blir en ”papperstiger” som snabbt glöms bort. Det har historien visat. Industrialiserade länder har inte uppfyllt löftet från 2020 att samla in 100 miljarder per år i klimatfinansiering till omställning i utvecklingsländer.

Ett annat viktigt beslut vid COP27 har varit att involvera IMF och Världsbanken i arbetet med nedskrivningar av lån till drabbade länder. I kommande möten ska IMF och Världsbanken diskutera och konkretisera hur kompensation till hårt drabbade länder ska gå till.

Stor besvikelse

Många delegater uttryckte sin stora besvikelse över att inga skrivelser i slutdokumentet handlar om utfasning av fossila bränslen. Det är koldioxidutsläpp som är orsaken till klimatförändringar. Slutdokumentet innehåller skrivningar om att energiproduktion med ”låga utsläpp” ska prioriteras. Detta tolkas som en möjlighet att öka investeringar i gasproducerad energi.

I en värld med stora globala utmaningar verkar energifrågan ha företräde över klimatfrågan.