Klimatkris: Världen rusar mot 2,2°C

Företaget DNV förutspår i en ny rapport att världen går mot 2,2 °C uppvärmning 2050. Koldioxidbudgeten för att nå 1,5 °C målet är förbrukad redan 2029.

Omställning från fossila bränslen till förnybara måste ske i ett mycket högre tempo. Globala utsläpp av växthusgaser måste minska med åtta procent per år fram till 2050. Förra året, 2021, ökade istället utsläppen med sex procent. Prognosen för 2022 är en marginell minskning om en procent.

Omställningen till fossilfri energi går framåt i Europa. I utvecklingsländer går omställningen långsammare. EU investerar i hållbar energi för att minska beroendet av ryska fossila bränslen. De energirelaterade utsläpp ska ned med 48 procent fram till 2030.  Utvecklingsländer har andra utmaningar och kämpar med både höga energi- och livsmedelspriser. Investeringar i hållbar energi skjuts upp. Billig och smutsig kol blir ett alternativ till dyrare naturgas.

Produktionskapaciteten i förnybara energikällor måste öka med 50 % under det kommande årtiondet för att kompensera för den minskade användningen av fossila bränslen. DNV-rapporten visar att de länder som leder utvecklingen måste nå noll netto långt före 2050 för att kompensera regioner som släpar efter.

OECD-länderna måste nå sitt nettonoll-mål 2043 istället för 2050. Kina måste tidigarelägga nettonoll-målet från 2060 till 2050.