Klimatpaket i USA positivt för Sverige

Senaten i USA har godkänt Joe Bidens klimatpaket om 370 miljarder dollar. Pengarna ska hjälpa USA att klara klimatmålen fram till 2030.

USA har åtagit sig att reducera sina utsläpp med 40 procent fram till 2030 (jämfört med 2005). Pengarna i Bidens klimatpaket ska bland annat gå till att ställa om energiproduktion från fossildrivet till förnybart. Det ska främst ske genom skattelättnader till aktörer inom förnybar energi. Aktörer inom bland annat vind- och solkraft får enligt paketet skattelättnader i upp till tio år vilket underlättar för stora investeringar.


Paketet innehåller även delar för att skynda på elektrifieringen av fordonsflottan genom skattelättnader vid köp av elbilar.


För svenska bolag, som teknologiskt ligger i framkant inom elektrifiering, finns stora möjligheter att växla upp i USA och dra nytta av Bidens klimatpaket. Volvo, Einride, Northvolt och Polarium är bara några av de företag som har lösningar som kan exporteras. En förutsättning är dock att en del av produktionen sker på amerikansk mark.
Klimatpaketet ska idag, 12 augusti 2022 godkännas i representanthuset.