Koldioxidbudgeten är snart slut

Den globala uppvärmningen når 1,5 grader redan 2040 och bidrar till fler och allvarligare klimatkatastrofer kommande år. Det skriver IPCC, FN’s klimatpanel, i en ny rapport.

FN’s internationella klimatpanel, IPCC, släpper idag sin sjätte bedömningsrapport, som för första gången sedan 2014 sammanställer publicerad vetenskap om klimatsystemets påverkan av mänsklig aktivitet.

Klimatrapporten fastslår att många av de värmeböljor, översvämningar och islossningar som vi nu ser runt om i världen i allt högre grad beror på den ökade halten av växthusgaser i atmosfären som människan har släppt ut sedan början på 1900-talet.

I rapporten skissas fem scenarier och i alla scenarier når den globala uppvärmningen 1,5 grader inom de kommande två decennierna – dvs redan 2040. Det är 10 år tidigare än vad man tidigare trott.

– Den globala koldioxidbudgeten är snart slut. Alla länder måste omedelbart börja fasa ut fossila bränslen och ställa om till mer klimatneutrala och förnyelsebara energislag som exempelvis sol- och vindkraft. Annars kommer vi se betydligt fler klimatkatastrofer framöver. EU’s taxonomi styr kapitalflöden mot gröna tillgångar så att det blir betydligt dyrare att inte bidra till ett hållbart samhälle, men det krävs dessutom politiska krafttag om vi ska nå Paris-avtalets mål, säger Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank.

IPCC utför ingen egen forskning men sammanställer vad den senaste klimatforskningen säger. I rapporten som nu publiceras har över 14 000 forskningsstudier vägts samman.

– IPCC’s rapport kommer att vara tongivande i diskussionen under flera år framåt och ligga som grund för det kommande klimattoppmötet, COP26, i Glasgow i november, säger Roger Josefsson.

Rapporten är den första av tre i det som går under samlingsnamnet AR6, alltså den sjätte IPCC-rapporten sedan FN:s klimatpanel grundades Kommande delrapport i AR6 (del två, publiceras i februari) handlar om effekterna för samhället och naturen, samt hur vi kan anpassa oss. Del tre, som publiceras i mars 2022, handlar om åtgärder för utsläppsminskningar.