Lantmännen växer med grön finansiering

Lantmännen finansierar omställningen till en mer hållbar lantbruks- och livsmedelsindustri med hjälp av ett nytt grönt ramverk och en ny grön obligation om 1 miljard kronor.

Lantmännen har en central roll i den svenska livsmedelsproduktionen och i omställningen till en mer koldioxidsnål och hållbar lantbruks- och livsmedelsindustri. Organisationen ägs av 19 000 svenska lantbrukare och inkluderar verksamheter i hela värdekedjan ”från jord till bord”.

Nu har Lantmännen skapat ett nytt grönt ramverk och emitterat en ny grön obligation för att finansiera initiativ med tydliga hållbarhetsfördelar. Lantmännens gröna ramverk utvecklades i nära samarbete med Danske Bank och har granskats av en tredje part, CICERO Shades of Green, för att säkerställa att det lever upp internationella principer för hållbar finansiering.

– Hållbarhet är djupt rotat i Lantmännens DNA och vi har ambitionen att ha det gröna perspektivet i åtanke i allt vårt arbete. Vi har sedan 2009 reducerat vår klimatpåverkan och har ambitiösa mål för hållbarhetsarbetet både för vår egen produktion och för svenskt lantbruk för åren framöver. Med vårt nya gröna ramverk och en grön obligation kan vi mobilisera det kapital vi behöver för att driva på den här agendan. Vår starka hållbarhetsprofil och en grön obligation ger oss marknadens allra bästa villkor, säger Christian Johansson, CFO på Lantmännen.

Efter en välbesökt web-baserad roadshow öppnades orderböckerna för gröna obligationer under tisdagen 20:e april. De nya 5-åriga gröna obligationerna är på sammanlagt en miljard kronor och intäkterna öronmärks till finansiering av projekt som bland annat bidrar till ett ännu mer hållbart svenskt lantbruk.

– Lantmännen har sedan länge integrerat hållbarhet i sin verksamhet och har en tydlig vision om framtiden, vilket var uppenbart i processen att ta fram ett grönt ramverk. Lantmännens ramverk för gröna obligationer var väldigt uppskattat av investerare och boken för de gröna obligationerna var snabbt uppe i SEK 3,3 miljarder, säger Lars Mac Key, ansvarig för hållbara obligationer på Danske Bank som varit rådgivande i framtagandet av Lantmännens gröna ramverk.

– Det är naturligt för Öhman Fonder att investera i Lantmännens satsningar inom hållbart jordbruk. Eftersom jordbrukssektorn står för en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser är satsningen extra angelägen. Lantmännen agerar ansvarsfullt genom hela värdekedjan och har höga ambitioner i arbetet att minska klimatavtrycket, säger Kristofer Klondaris på Öhman Fonder.

– Lantmännen har en unik position med sin vertikalt integrerade värdekedja. De leder utvecklingen inom hållbart lantbruk vilket skapar en trygg och säker livsmedelsförsörjning samtidigt som klimatet avlastas. Det är en utveckling våra räntefonder vill vara med och bidra till, säger Erik Gunnarsson senior fondförvaltare Handelsbanken Fonder.