Mångfald och inkludering framgångsfaktor för företag

Mångfald och inkludering på arbetsplatsen är inte bara moraliskt rätt utan har också visat sig vara en framgångsrik affärsstrategi. Organisationer som på riktigt investerar i dessa värden får ofta mer dynamiska och produktiva team – och därmed också en ökad lönsamhet, menar Anna Carlsson Sigstedt, generalsekreterare för den globala organisationen Diversity Charters svenska verksamhet.

Forskning har tydligt visat att företag som aktivt arbetar med mångfaldsfrågor skapar mer engagerade och kreativa team och även visat sig vara mer lönsamma. Jämställdhet, inkludering och mångfald omfattar ett brett spektrum av frågor, allt från rasism och religion till jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen.

Även om Sverige har gjort framsteg när det gäller mångfald och inkludering på arbetsplatsen finns det fortfarande utmaningar som behöver övervinnas.

Diversity Charter sammanför företag och låter dem lära av varandra samt stöttar medlemsföretagen i deras arbete att bli bättre på att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen – och därmed bidra ännu mer hållbara samhällen. Och det handlar inte bara om jämställdhet, utan även om exempelvis inkludering av minoriteter.

Men det gäller att faktiskt bearbeta sakfrågorna och ta dem på allvar, menar Anna Carlsson Sigstedt, generalsekreterare på Diversity Charter Sweden.

– Jag brukar säga att det går att jämföra med att lösa ett medlemskap på ett gym – det är först när man väl tar sig tid för träningen som något händer. Att verkligen komma igång med frågorna och ta dem på allvar är A och O för att det ska ge effekt, säger Anna Carlsson Sigstedt.

För ett mer hållbart samhälle

I dag har över 15 000 företag anslutit globalt till Diversity Charter, vilket innebär över 17 miljoner anställda. Diversity Charter Sverige har i dag drygt 150 medlemsföretag, vilket motsvarar 600 000 anställda.

Danske Bank är medlem i Diversity Charter Sverige sedan 2022. Är ditt företag det nästa att ansluta?

Du kan läsa mer om Diversity Charters arbete på diversitycharter.se