Mer investeringar krävs för att nå 1,5 °C

International Energy Agency (IEA) har släppt sin årliga analys av läget för den globala energisektorn, World Energy Outlook (WEO) 2021. Enligt rapporten tar den globala energiekonomin tydliga steg mot en framtid med låga koldioxidutsläpp. Men takten är fortfarande för långsam för att uppfylla Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Analysen publicerades tidigare än planerat på grund av den kommande klimatkonferensen i Glasgow i november (COP26). IEA skriver att nuvarande nationella åtaganden räcker för att begränsa den globala temperaturökningen till omkring 2,1 °C i slutet av århundradet.

En viktig orsak till den tröga takten är den långsamma omställningen från fossil energiproduktion. Enligt nuvarande nationella strategier minskar den globala efterfrågan på kol med endast 10% fram till 2030. Det krävs en sänkning med 55 procenten för att vi ska nå netto noll utsläpp 2050.

IEA noterar att Kinas planer (Reuters) att sluta bygga utländska kolanläggningar är en positiv signal. Det skulle spara kumulativa utsläpp av växthusgaser på omkring 20 GT till 2050. Som jämförelse var de globala utsläppen 2020 omkring 40 GT.

Mot bakgrund av höstens pristoppar på energi visar WEO att ett minskat beroende av olja och gas gör framtida prischocker 30 % billigare för hushållen fram till 2030.

För att nå nettonoll år 2050 måste de årliga investeringarna i ren energi och infrastruktur tredubblas under 2022-2030 från nuvarande nivå på omkring 1 biljon US-dollar. De årliga olje- och naturgasinvesteringarna bör ligga kvar på nuvarande, pressade nivåer.

Möjligheterna inom övergången till koldioxidsnål energi är enorma. Cleantech-marknadens storlek kan öka från nuvarande 150 miljarder USD till över 800 miljarder USD 2030 och ersätta den globala oljemarknaden. WEO ser att batterier, vind- och solkraft skulle locka till sig största investeringar i en nollvärld.

Källa: International Energy Agency