Mot fossilfri energiproduktion

Senast 2050 ska hälften av all energiproduktion i EU vara fossilfri. Detta för att EU ska bidra till internationella klimatmål och minska beroendet av import av fossila bränslen från exempelvis Ryssland.

OX2 är en av aktörerna i Sverige som arbetar med att öka tillgången på förnybar energi genom vindkraft. Deras arbete bidrar till att ställa om svensk basindustri, exempelvis stålproduktion.

Sverige måste accelerera omställningen. Företag, banker och politiker måste samarbeta för att underlätta arbetet. Läs om Urban Changemakers på Danske Banks webbsida