Nordiska banker vinnare i klimatomställningen

De nordiska bankernas låneportfölj släpper ut nästan 90% mindre Co2 än de europeiska konkurrenterna. Eftersom låneportföljens klimatavtryck påverkar bankernas kapitalanskaffningskostnad, skapar lågt klimatavtryck konkurrensfördelar.

De nordiska bankerna gynnas av att nordiska företag använder grön energi. I europa tvingas företagen använda energi från fossila bränslen. Det ger europeiska företag ett högre Co2-utsläpp som återspeglas i bankernas låneportfölj.

På sikt skapar detta stora konkurrensfördelar för de nordiska bankerna. Investerare letar efter gröna tillgångar och är villiga att erbjuda lägre finansieringskostnad till ”gröna” banker. Det innebär att bankernas kostnader sjunker, marginalerna stiger och bankerna kan skapa konkurrensfördelar genom att erbjuda kunderna billigare ränta.

Fler aktuella nyheter kring Hållbarhet & Ekonomi hittar du på vår Youtube-kanal