Ny redovisningsstandard för biologisk mångfald

Förlorad biologisk mångfald blir en allt större risk för det finansiella systemet. Hälften av den globala ekonomin är beroende av biologisk mångfald eller ekosystemtjänster.

Flera centralbanker och finanstillsynsmyndigheter lyfter fram att förlorad biologisk mångfald är en växande finansiell risk (Network for Greening the Financial System). Banker och andra finansiella aktörer måste förstå hur deras agerande påverkar detta område. Organistionen PBAF (Partnership for Biodiversity Accounting Financials) har nu tagit fram en ”redovisningsstandard för biologisk mångfald inom finanssektorn”.

PBAF:s redovisningsstandard syftar till att mäta företagens, finansiärer- och investerares påverkan på de fem viktigaste drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald:

  • Förändring av land- och havsanvändning (t.ex. avskogning).
  • Direkt exploatering (t.ex. överfiske, ohållbar avverkning).
  • Klimatförändringar (som arter inte kan anpassa sig till tillräckligt snabbt).
  • Förorening av mark, vatten, luft och hav.
  • invasiva arter (dvs. införa arter till delar av världen de inte kom från).

Danske Bank är första nordiska bank att ansluta sig som partner till PBAF.

– PBAF är ett viktigt initiativ. Det stödjer standardisering och insyn kring insatserna för att mäta och bedöma den finansiella risken kopplad till biologisk mångfald. Den är ett ramverk för att mäta hur biologisk mångfald påverkas av våra företagslån och investeringar, säger Samu Slotte, global chef för Sustainable Finance på Danske Bank.