Nyinvesteringar efter prisrekord på Co2

Priset på utsläppsrätter för koldioxid har fördubblats sedan i juli 2021. De skyhöga priserna stimulerar nyinvesteringar i grön energiproduktion och i koldioxidinlagring (CCS-teknik).

CCS-teknik (Carbon Capture Storage) har länge ansetts vara kostsam. Men med koldioxidpriser på runt 90 Euro på ton blir CCS-tekniken lönsam på marknadsmässiga grunder. Flera prognoser pekar också på att priset på koldioxid fortsätter stiga.

– Det finns inte längre några skäl till att INTE se över investeringar i denna typ av teknik, säger Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank.