Nytt rekord för investeringar i förnybar energi

Under första halvåret 2023 investerades 358 miljarder dollar i förnybar energi. Det är nytt globalt rekord för en sexmånadersperiod och 22 procents ökning jämfört med första halvåret 2022.

Överlägset mest av investeringarna, 239 miljarder dollar, går till solenergi. Investeringar i vindkraft däremot minskat med åtta procent under första halvåret 2023 jämfört med samma period förra året. Det beror bland annat på långa tillståndsprocesser och minskat politiskt stöd.

Kina var det land med allra mest investeringar i förnybar energi (117 miljarder dollar) följt av USA (36 miljarder dollar) och Tyskland (11,9 miljarder dollar).

Källa: Bloomberg NEF