Ökad BNP utan utsläpp inom räckhåll

Vid COP26 i Glasgow var Indien en av de tuffaste motståndarna till flera skrivningar i slutavtalet. Indien framhöll att ekonomisk tillväxt är prioriterat och att klimatåtaganden gäller främst industrialiserade länder. De fattigaste måste ges ”koldioxidutrymme” att skapa välstånd. De rika får stå för omställningen.

Bakgrunden till Indiens hårda ställningstagande är det traditionella paradigmet att det finns en 1:1 korrelation mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning. Nästan 80 procent av världens energiproduktion kommer från fossila bränslen. Det innebär att ekonomisk tillväxt också de facto ökar utsläpp av koldioxid. Indien vill ha samma förutsättningar till fortsatt ekonomisk utveckling precis som industrialiserade länder haft i decennier.

Ökad BNP utan utsläpp

Men på kort tid har tiden sprungit ifrån gamla, fossila energislag. Sett till produktionskostnad per energienhet har fossilfria energislag seglat upp som både billigare och långsiktigt hållbart. I en del länder är storskaliga anläggningar med sol/vindkraft fungerat betydlig billigare än befintliga kolkraftverk.

Som svar på denna trend har Indiens aptit på kol snabbt avtagit. 2019 förutspådde Internationella energiorganet, IEA, att landets installerade kolkapacitet skulle öka med 80 procent mellan 2018 och 2040. Ett år senare reviderades den siffran till bara tio procent! Vi ser en enorm tillväxt i både vind- och solkraftsproduktion på bekostnad av investeringar i fossila energislag. 2016 hade 70 länder – mer än ett av tre länder i världen – minst fem år på raken då koldioxidutsläppen minskade medan BNP ökade. Hållbar tillväxt är redan här!

Med det sagt har vi en lång väg kvar att gå innan vi när ett klimatneutralt samhälle. Det är glädjande att det går att kombinera ekonomisk tillväxt och välstånd utan att öka globala utsläpp. Nu krävs mer investeringar för att få omställningen att hända i ännu större skala och i fler länder.

Länk till Internationella Energimyndigheten, IEA