Ökad BNP växande klimatutmaning

Det finns finns ett tydligt samband mellan global BNP och energiproduktion. När IMF i sin oktober-rapport kommer fram till att den globala ekonomin förväntas växa med 6 procent 2021 betyder det också att energiförbrukningen ökar i samma takt. Eftersom 85% av den globala energiproduktion kommer från fossila bränslen innebär ökad BNP och energiförbrukning också ökade koldioxidutsläpp.

Den internationella energimyndigheten, IEA,  har beräknat att den globala energiförbrukningen måste reduceras med 4% per år fram till 2030 för att nå Paris-avtalets klimatmål. De rika länderna, som Sverige måste ta ett ännu större ansvar och sänka energianvändningen ännu mer.

Så går det att förena ökad BNP med sänkta utsläpp? Vill vill ju ha både tillväxt och bättre miljö. Finns det en ”silver bullit”?

Ja – vi vet redan idag hur man på ett kostnadseffektiv sätt kan bygga ut grön energiproduktion. Vindkraft eller vattenkraft har vi på plats. Det behövs ingen basforskning. Lösningen – den stavas ”mer investeringar” i dessa energikällor.

Alternativet – det är att ta högre kostnader både i form av fler klimatkriser – men också i form av sänkt BNP.