Ökade hållbarhetskrav i fastighetsbranschen

Nu skärps kraven på att bolag i fastighetssektorn ska bli tydligare kring sitt hållbarhetsarbete. Företag med en tydlig strategi och plan inom hållbarhetsområdet kommer att gynnas av både högre aktievärderingar och lägre finansieringskostnader (video, 3.06)

Omvänt gäller också: bolag som inte gjort en tydlig hållbarhetsanalys av sitt fastighetsbestånd kan bli sittande med fastigheter i klimatutsatta områden där det blir omöjligt att både försäkra och finansiera fastigheterna.

– Hållbarhetsaspekten blir allt viktigare för att säkra framtida finansiering. I somras presenterade EU ett nytt regelverk där fastighetsbranschen inkluderas i handeln med utsläppsrätter (EU’s Fit for 55). Det ökar branschens kostnader och leder till ett ökat tryck på omställning. För det krävs stora investeringar. Efterfrågan på exempelvis gröna obligationer har ökat från fastighetsmarknaden, säger Louis Landeman, kreditanalyschef på Danske Bank

Nästan 20 procent av de svenska koldioxidutsläppen och 30 procent av energiförbrukningen i Sverige kan härledas till fastighetsbranschen. Branschen behöver fokusera på en livscykelanalys av sitt fastighetsbestånd där både energioptimering av befintliga fastigheter och en mer hållbar byggprocess med ett lägre klimatavtryck tas med i beräkningen.

Louis Landeman är kreditanalyschef på Danske Bank och har tittat närmare på hållbarhetsrapporteringen av fastighetssektorn i en tidigare publicerad rapport.