Ökat intresse för vit vätgas

Stora fyndigheter av vit vätgas kan täcka globalt energibehov för kommande decennier. Det menar amerikanska forskare som tror att vi kan stå inför en ny guldrusch.

Vit vätgas är vätgas som förekommer naturligt i gasform i avlagringar i berggrunden. Fram till nyligen var intresset för vit vätgas begränsat eftersom fyndigheterna varit små och svårtillgängliga, men nu har amerikanska geologiska forskare (US Geological Study) beräknat att det finns vit vätgas motsvarande 5 triljoner ton i världen. Det skulle innebära att vit vätgas kan täcka globalt energibehov i flera decennier.

Utöver vit vätgas finns även:

  • Grön vätgas produceras av förnybar el (ex vindkraft) och vatten. Tillverkningen sker sedan via elektrolysprocess
  • Blå vätgas kallas vätgas som produceras av fossil naturgas och vatten. Koldioxiden som bildas vid produktion fångas upp med hjälp av en koldioxinfångare (CCS, Carbon Capture Storage)

Vätgas används som drivmedel i transportsektorn eller i industriella processer för att ersätta fossila bränslen. Vätgas är en nyckel till minskat koldioxidutsläpp från utsläppsintensiva sektorer som exempelvis stålproduktion. Stora investeringar i nya applikationer baserat på vätgas startar nu.

I norra Sverige finns det gott om förnybar energi. Det gör att förutsättningarna för att producera stora mängder grön vätgas är goda. Den gröna vätgasen ska bland annat användas inom produktion av grönt stål. Ett exempel är H2 Green Steels satsning i Boden.

Nackdelen med grön vätgas är att effektiviteten är relativt låg., 20-30 procent av energiinnehållet förloras i omvandlingen från el till vätgas. Det gör produktionen kostsam. Det gör fyndigheter av vit vätgas extra intressanta.

Intresset för vätgas ökar bland investerare. Nyligen gick Bill Gates Breaktrhough Energy Ventures in med 91 MUSD i startup-bolaget Koloma. De har en anläggning i Nebraska för utvinning av vit vätgas. Det kommer även rapporter om att fyndigheter gjorts i både Albanien och i Frankrike.