Sveaskog först i världen

Som första skogsbolag i världen har Sveaskog emitterat en grön obligation förenlig med EU taxonomin.

Sveaskog har gett ut en grön obligation om 1.5 miljarder svenska kronor. Den gröna obligationen är utgiven under Sveaskogs nya ramverk, framtaget för att harmonisera med EU:s taxonomi. Det är den första skogsrelaterade gröna obligationen att vara förenlig med EU:s taxonomi – inte bara i Sverige, utan globalt.

–  Jag är stolt över att vi som första skogsbolag inom EU introducerar ett nytt grönt ramverk för obligationer i enlighet med EU:s nya taxonomi. Därmed skapar vi bättre förutsättningar utifrån ett EU-perspektiv för nya gröna investeringar i skogen och stärker vår konkurrenskraft, säger Erik Brandsma, VD för Sveaskog.

Arbetet med att ta fram det uppdaterade gröna ramverket har gjorts i samarbete med Danske Bank. För att säkerställa kvaliteten har Sveaskog tagit in en tredjepartsverifiering från CICERO Shades of Green, nu del av S&P Global. Utfallet av tredjepartsbedömningen är skalans högsta betyg, ”Dark Green”, samt betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning.

–  Mycket tid har lagts på att bena ut och besvara alla detaljerade delar i EU taxonomins aktivitet 1.3 Skogsförvaltning. Det har varit en mycket spännande resa vi har gjort tillsammans med Sveaskog, och vi är väldigt glada att tillsammans bevisa att svenskt skogsbruk kan vara förenligt med EU:s taxonomi. Detta ger också svar på debatten om att EU:s taxonomi, på sikt, gör det omöjligt att bedriva skogsbruksverksamhet i Norden. I ljuset av denna diskussion är Sveaskogs ramverk ett stort framsteg som stänger debatten och banar väg för fler skogsägare att följa efter, säger Lars Mac Key, ansvarig för hållbara obligationer på Danske Bank.

Investerare visade stort intresse och prisade arbetet med det nya ramverket. Obligationen var mer än fyra gånger övertecknad och vid stängning fanns investerarintressen för över 6 miljarder svenska kronor.

– Vi ser positivt på Sveaskogs initiativ att lansera ett nytt ramverk för gröna obligationer i linje med EU:s nya taxonomi. Vi ser att det kan utgöra en bra plattform för att vidareutveckla bolagets beräkningsmodeller för koldioxidupptag, ett område som är av intresse för oss som investerare, liksom för skogssektorn framåt som helhet, säger Helena Frisk, förvaltare på Robur.

– Sveaskogs gröna obligationer passar utmärkt i vår investerarprofil. Dels är det ett jättestarkt steg att Sveaskog visar att svenskt skogsbruk kan vara förenligt med EU:s taxonomi och dels så binder och ersätter skog och skogsråvaror väldigt mycket koldioxid vilket passar väl in för oss som ledande investerare med det mest ambitiösa klimatmålet på den svenska marknaden. säger Jan Törnstrand, förvaltare på Norron.

Bakgrund: EU:s taxonomi och Sveaskogs gröna obligationer
För att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom den gröna given behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. En förutsättning för detta är att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. Etableringen av ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, en så kallad grön taxonomi, är därför en åtgärd inom ramen för EU:s handlingsplan för finansieringen av hållbar tillväxt.

Sveaskog etablerade, som första skogsbolag i Europa, sitt första gröna ramverk 2017 och satte då standarden för grön obligationsfinansiering av skogsbruk. Med uppdateringen av ramverket för gröna obligationer söker Sveaskog harmonisera sitt FSC-anpassade skogsbruk och engagemang i utveckling och innovation med ambitionerna inom EU:s taxonomi.

Rent praktiskt innebär det att kapitalet från de gröna obligationerna ska finansiera alternativt helt eller delvis refinansiera investeringar och utgifter som Sveaskog har för ett skogsbruk anpassat för att aktivt bidra till att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen, Parisavtalet och EU:s klimatmål.

Mer information på Sveaskogs webbplats