Sverige tar elektrifieringssprång

Sverige står inför ett gigantiskt elektrifieringssprång. Regeringen presenterade nyligen en nationell strategi för en elektrifiering av Sverige kommande 20 år.

Det krävs bättre tillgång till fossilfri el om Sverige ska klara omställningen mot ett hållbart samhälle . Myndigheter, investerare, banker, energibolag, batterifabrikanter, forskningsaktörer, kommuner – alla måste samarbeta.

– Sveriges elproduktion behöver dubblas kommande 20 år. Det är ett av de största industriella projekt som Sverige någonsin har gett sig in i. Det är helt nödvändigt med investeringar i elnätet nu om vi ska säkra svensk konkurrenskraft internationellt, säger Amina Bang Skanse, affärsstrateg på Danske Bank.

Elektrifieringsstrategin är en del i Sveriges målsättning att senast 2045 vara klimatneutral. Regeringens strategi har fått varierad respons. Positivt är fokus på energieffektivisering och nya energikällor både kopplat till vind och vatten. Kritiker framhäver att de 67 punkterna i strategin saknar konkreta åtgärder.

– Omställningen till ett hållbart samhälle kommer att se olika ut för olika branscher och olika företag. Gemensamt är att omställningen kräver finansiering. Vid den här typen av enorma industriprojekt är finansieringsbehovet extra stort och det gör det såklart extra intressant för oss som bank att vara med och bidra till diskussionen. Det är viktigt att vi snabbt omsätter ord till handling, menar Amina.

Ett initiativ som försöker samverka kring Sveriges elektrifiering är Energiklivet som drivs av RISE (Research Institute of Sweden). Syftet med initiativet är att samla nyckelaktörer inom hela systemet – energibolag, energianvändare, myndigheter, finansiärer och miljöintressenter för att anta utmaningen att elektrifiera för det fossilfria samhället.

Global förebild inom hållbarhet
Investeringar i hållbar energi och tillhörande överföringskapacitet av grön el från norr till söder är en möjlighet för Sverige att agera förebild globalt. Vissa sektorer och företag kommer behöva massor av el för att ställa om. Ett av de mest omtalade är omställningen och expansionen av LKABs produktion av fossilbritt stål (Hybrit). Bara det initiativet räknar med att dra 55 TWh el per år vilket motsvarar en tredjedel av vad som produceras i Sverige idag.

– Vi kan visa vägen för både nationer och företag. Vi kan visa att man kan nå nationella klimatmål och samtidigt skapa nya hållbara jobb. Tillgång till grön el gör att svenska företag blir långsiktigt hållbara och globalt konkurrenskraftiga, säger Amina Bang Skanse.

Mer om regeringens elektrifieringsstrategi