Sveriges klimatpolitik granskas utifrån EU’s Fit for 55

Regeringen, med miljöminister Romina Pourmokhtari i spetsen, ger nationalekonomen John Hassler i uppdrag att utreda svensk klimatpolitik. Utredningen ska utgå från EU:s Fit for 55-paket.

EU’s klimatpaket Fit for 55 har målet att EU ska ha minskat sina utsläpp med 55 procent till 2030, jämfört med 1990.

– Fit for 55 innebär att EU går före och visar att det är möjligt att omsätta Parisavtalet i handling, sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) på regeringens pressträff den 30 juni.

Hassler får ett brett uppdrag att se över de svenska målen i anslutning till EU:s regelverk. Han ska bland annat undersöka hur Sveriges klimatmål synkar med EU’s ambitioner och hur Sverige kan ta en internationell roll i klimatpolitiken.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att:
– ta fram övergripande principer för hur en samhällsekonomiskt effektiv klimatpolitik kan utvecklas och som gör det möjligt för Sverige att nå sina åtaganden på EU-nivå till 2030 samt skapa förutsättningar för att nå Sveriges etappmål och långsiktiga klimatmål om noll nettoutsläpp senast 2045.
– analysera hur politiken för klimatomställningen kan främja en effektiv strukturomvandling som bidrar till att skapa konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet.
– ge förslag om hur Sverige kan bidra till effektiva klimatåtgärder utanför EU.

Den 16 oktober ska utredningen vara klar. Regeringen ska presentera en ny klimathandlingsplan i november 2023.

Mer information på regeringens webbsida