Tiopunktsplan för att minska ryskt gasberoende

Kriget i Ukraina innebär att EU-länderna tvingas ompröva sin politik på många områden. Beroendet av rysk naturgas är en utmaning som unionen kämpar med att lösa.

Internationella energimyndigheten (IEA) presenterade nyligen en tiopunktsplan över hur EU kan minska den ryska naturgasimporten med 37% på ett år. Detta utan att målet med minskade utsläpp av koldioxid fortfarande är inom räckhåll.

Tiopunktslistan inkluderar ökning av LNG-importen från alternativa marknader, ökning av lagringsnivåer (vilket Tyskland nu diskuterar) och förslag på hur den totala naturgasefterfrågan ska reduceras.

För att minska gasbehovet måste EU omgående öka investeringar i utvecklingen av vind- och solprojekt. Samtidigt måste kraftproduktionen med bioenergi och kärnkraft öka.

IEA skriver att en fördröjning av planerade nedläggningar av europeiska kärnkraftverk skulle ha en betydande inverkan på gasefterfrågan. Euractiv rapporterar att detta övervägs för närvarande i Tyskland. Den ursprungliga planen är att stänga alla kärnreaktorer i slutet av året.

Naturgas också används i stor utsträckning vid uppvärmning av bostäder. En av IEA’s tio åtgärdspunkter är att gaspannor ska ersättas med värmepumpar.

Slutligen understryker IEA konsumenternas makt när det gäller att påverka efterfrågan på energi. Om temperaturen i alla europeiska byggnader sänks med 1°C skulle EU minska sin ryska gasimport med mer än 7%.

IEA noterar också att det går att minska beroendet av rysk gas ännu fortare genom att ersätta gas med andra fossila bränslen, dvs kol- och oljedriven produktion. Ett sånt steg skulle minska beroendet med 57% istället för 37%. Men en sådan utveckling skulle troligen vara förödande för EU’s klimatmål och öka unionens klimatkostnader på sikt.