Transformationen mot en hållbar framtid

Svensk ekonomi genomgår en transformation, där övergången till en mer hållbar framtid bidrar till att skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Som en stark industri- och exportnation har vi en unik möjlighet att leda denna förändring och stärka vår position på den globala scenen.

Men denna omvandling är inte utan sina utmaningar. Vi riskerar att missa viktiga möjligheter om vi inte snabbt fyller de gap som finns. Särskilt inom områden som energi, kompetensförsörjning och kapital. Det är avgörande att vi identifierar och hanterar dessa brister för att säkerställa vår framtida konkurrenskraft och välfärd.

För att uppnå detta krävs en gemensam insats från både offentliga och privata sektorer. Vi måste alla samarbeta för att säkerställa en framgångsrik övergång till en hållbar framtid. Tillsammans kan vi skapa en stark, hållbar och blomstrande ekonomi för Sverige.

Hör vad entreprenören och författaren Per Schlingmann har att säga om ämnet.