Transportsektorn på väg mot fossilfri framtid

Transportsektorn står för nästan en tredjedel av alla koldioxidutsläpp i Sverige men ställer nu snabbt om till en fossilfri framtid. Efterfrågan på hållbara transporter drivs på av företag som ser värdet i att inkludera hållbarhet i sin egen affärsmodell och som vill sänka klimatavtrycket från den egna värdekedjan.

Vi har intervjuat Scanias hållbarhetschef Åsa Pettersson om resan mot en fossilfri transportsektor. Vi har även pratat med Danske Bank om hur bankerna genom sin verksamhet kan hjälpa kunderna accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. (6.42)

Läs mer om Scanias hållbarhetsarbete på deras webbplats