Trots klimatlöften vid COP26 – året slutar kolmörkt!

I en ny rapport från Internationella Energimyndigheten framkommer att den globala användningen av kolproducerad energi steg med nio procent under 2021 och kan nå en all-time-high under 2022. Stark ekonomisk tillväxt ligger bakom ökningen.

Den snabba ekonomiska återhämtningen driver den globala kolkraftsproduktionen till rekordnivåer i år. Fortsätter efterfrågan att stiga kan kolproducerad energi nå en ny ”all time high” under 2022.

– Efter COP26 behövs politiska åtgärder för att bryta utvecklingen. Global utsläppshandel är en viktig pusselbit. Vi behöver även accelerera investeringar i exempelvis kolinlagring och i förnybara energislag om det ska finnas en sportslig chans att nå Paris-avtalets mål om 1,5 graders uppvärmning, säger Therese Persson, makroanalytiker på Danske Bank.

Efter att ha sjunkit de två senaste åren ökar den globala kolproducerade energin med nio procent under 2021 enligt IEA:s kolrapport. Det är den ekonomiska återhämtningen efter Corona-pandemin ligger bakom den ökad efterfrågan. Utbyggnaden av förnybara energikällor har inte gått tillräckligt fort för att möta behovet. Priset på naturgas har skjutit i höjden. Kolproducerad energi blir den lösning som då står till buds för många länder.

Det finns en nära korrelation mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning. 85% av världen energiproduktion kommer från fossila energislag.

IMF publicerade i oktober en rapport som visar att den globala tillväxten för 2021 landar strax under sex procent. Med en så stark tillväxt, särskilt i länder som Kina och Indien, så blir ökad användning av fossila energislag med största sannolikhet en direkt konsekvens, säger Therese Persson

Kina står för mer än hälften av den globala kolproducerade energin. Landet beräknas öka kolproducerad energi med 9 % 2021. I Indien förväntas tillväxten bli 12 procent.