Utredning föreslår stora förändringar i klimatpolitiken

Den 18 oktober presenterade regeringens klimatutredare John Hassler sin rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas baserat på EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. Utredningen innehåller ett antal förslag som innebär stora förändringar i den svenska klimatpolitiken.

  • Transportsektorns klimatmål om 70 procents utsläppsminskning till 2030 slopas. Transporter omfattas av EU:s utsläppshandelssystem och fokus läggs på att elektrifiera fordonsparken.
  • Sverige föreslås införa ett eget utsläppshandelssystem för industrin.
  • Sverige ska satsa mer på forskning och utveckling av nya klimattekniker.

Ett av de mest kontroversiella förslagen är att ta bort det nuvarande klimatmålet för transportsektorn, som innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till 2030. Hassler menar att målet är orealistiskt och att det skulle leda till stora negativa konsekvenser för ekonomin. Istället föreslår Hassler att transportsektorn ska omfattas av EU:s utsläppshandelssystem, vilket skulle innebära att företag och organisationer måste köpa utsläppsrätter för att kompensera för sina utsläpp. Han vill även se stora satsningar på elektrifiering av fordonsflottan för att minska utsläppen från denna sektor.

Utredningen föreslår också att Sverige ska införa ett eget utsläppshandelssystem för industrin, som skulle ersätta det nuvarande system med reduktionsplikt. Hassler menar att det skulle ge en mer effektiv styrning av utsläppen.

Utredningen föreslår dessutom att Sverige ska satsa mer på forskning och utveckling av nya klimattekniker. Hassler menar att det är viktigt att Sverige ligger i framkant när det gäller utvecklingen av nya lösningar för att minska utsläppen.

Regeringen ska analysera utredningens förslag och fatta beslut om hur den svenska klimatpolitiken ska utvecklas.

Klimatorganisationer kritiska till förslagen

Flera klimatorganisationer är kritiska till Hasslers förslag. De menar att förslagen skulle innebära att Sverige missar sina klimatmål och att de skulle leda till en ökad klimatpåverkan.

Bland annat Karin Lexén från Naturskyddsföreningen kommenterat utredningen . ”De skulle innebära att Sverige missar sina klimatmål och att vi fortsätter att bidra till klimatförändringarna.”

Läs mer om klimatutredningen på regeringens hemsida.