Vad kostar klimatkrisen?

Nuvarande ekonomiska modeller (Burke et al) beräknar klimatkostnaden för de aktiviteter som påverkas direkt av klimatförändringarna. Det motsvarar ca 25% av BNP.

De ekonomiska modeller som används för att beräkna klimatkostnaden måste inkludera de senaste naturvetenskapliga rönen. Den senaste IPCC rapporten lyfter fram att hela samhället påverkas – dvs 100% av BNP drabbas. Det innebär att kostnaden för klimatkriserna måste uppjusteras.

Tidshorisonten i flera ekonomiska modeller är också fel (2100). IPCC-rapporten visar att 2040 är deadline om vi ska klara 1,5 graders-målet. Kostnaderna för klimatkrisen måste täckas under en kortare tidsperiod än beräknat vilket kräver massiva investeringar i hållbara lösningar.