Vi flaggar för social hållbarhet och acceptans av olikheter

Corona-krisen splittrar länder och vi har sett tecken på ökad nationalism som inte främjar de kärnvärden som präglat EU-samarbetet över decennier. Det är klokt att försöka begränsa virusets framfart – men i förlängningen är öppenhet och samarbete grunden för fred och utveckling. Jag tror helt enkelt att vi är bättre tillsammans, säger Johanna Norberg, vd Danske Bank.

Social hållbarhet och inkludering är viktigt för att bygga ett starkt samhälle. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt, diversifierat och jämlikt samhälle. Vad gör då Danske Bank för att bidra? Inom startupscenen arbetar vi för att fler kvinnor ska förverkliga sina företagaridéer, kopplar samman riskkapital med startups på vår plattform the Hub och ger gratis rådgivning på +impact. Vi har jämnat ut oskäliga löneskillnader, inför en mångfaldskalender och 2023 ska vi vara en jämställd organisation på alla nivåer – idag är vi 50/50 på ledningsnivå i Sverige. Det är en start. Men jag är inte nöjd.

Olikheter berikar. Jag ser ett affärsvärde i mångfald och därför kommer jag verka för jämställdhet och jämlikhet – men inte minst att världen återigen öppnas upp för att samarbete över gränserna.