30 Jun 2020

Hot & möjligheter när data styr framtidens bankupplevelse

Carina Jahn, chef för Commercial Excellence har ansvaret att utveckla den data-styrda bankupplevelsen för Danske Banks kunder idag och för framtiden? Hur mycket styr data kundens upplevelse idag? Och hur byggs framtidens bank – ser den mer ut som en iPhone där kunden skapat en personlig vy?

Ny lagstiftning som PSD2, Open Banking, ger kunden möjlighet att dela sin kontoinformation med tredjepartsaktörer, något som skapar nya spännande tjänster men också innebär att oseriösa aktörer kan få tillgång till viktig data. Hur skyddas konsumenten? Den nya lagstiftningen har öppnat upp för nya tjänster hos Danske Bank där både privat- och företagskunder kan se konton i andra banker. Särskilt intressant blir det på företagssidan där vissa kunder har 100-tals olika konton och där de nya tjänsterna effektiviserar arbetet på ekonomiavdelningen dramatiskt. Data styr inte bara morgondagens bankupplevelse – hela samhället och i princip de flesta företag kommer utveckla spännande tjänster och serviceupplevelser baserade på data och vi som konsumenter kommer uppleva att vi får ett personligt bemötande utifrån våra preferenser. Men självklart ska det ske på ett etiskt och moraliskt sätt.