Pontus Sellberg
Pontus Sellberg
Senioranalytiker, Danske Bank Sverige

Black Friday – hjälper det verkligen en bransch i kris?

De två shoppingdagarna är inte längre två olika konkurrerande shoppinghögtider utan är snarare fredag hela veckan. Det handlar om en shoppinghögtid som sträcker sig över en veckas tid. Med start i Black Week, Black Friday, Black Weekend och så till sist Cyber Monday. Nu ser vi även en trend med White Monday som snarare fokuserar på cirkulär shopping. Även andra epitet som Hack Friday, och Rainbow Week används. Tar vi även Singles Day i beaktande så pratar vi faktiskt nästan en månad av prisreducerad shopping.
Skillnaden mellan e-handlare och fysisk butik blir mindre och mindre, då många företag är omnikanal, alltså både fysisk och e–handlare.

I en egen undersökning som vi gjort där 175 företag inom sällanköpshandeln ingår, ser vi att EBIT-marginalen, d.v.s. rörelsemarginalen, gått från 3,3% i 2014 ner till 2,1% under 2018. Tittar vi på e-handlarna ligger motsvarande marginal på runt 2%. Det är antagligen även så att e-handlare drabbas hårdare då konsumenten beställer fler varor och returnerar mer, vilket medför stora kostnader och negativa effekter på miljön. Vi ser redan nu att vissa bolag börjat bannlysa kunder som returnerar mycket. Det är sannolikt en trend som fler kommer anamma.

Sammanfattningsvis – ”Fredag hela veckan” är sannolikt föga lönsamt för den kommande julhandeln.