Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Då vänder vinden för småbolagen

Det senaste året har småbolag fått se sig utklassade av större bolag på börsen både i Sverige och omvärlden. Vad beror det på, och vad krävs för att småbolagen ska ta revansch?

Den starkaste motvinden har kommit från höga räntor. Småbolag är ofta mer benägna att behöva ta in kapital eftersom många bolag inte är lönsamma eller saknar tillräckligt med kapital för att göra nödvändiga investeringar i verksamheten. När räntorna stiger och kapital blir dyrt, så blir investerare mer kräsna och mindre benägna att skjuta in pengar i verksamheter med hög risk. Det slår hårdare mot mindre bolag, och särskilt mot de som är finansiellt svaga. Man kan säga att i tuffa tider skiljs agnarna från vetet.

Detta är också ett skäl till att det är viktigt att veta vem som äger ett bolag. Finns det stora, långsiktiga ägare som tror på bolaget och har möjlighet att bidra med kapital vid behov, så är risken lägre än i ett bolag med ett spretigt ägande där det är oklart vem som kommer att kliva in med pengar om det uppstår problem.

Fortsatt höga räntor och framskjutna räntesänkningar från centralbankerna har alltså förblivit en motvind för småbolagsaktier på börsen, medan stora, lönsamma bolag har utvecklats bättre. En förutsättning för att småbolagsaktier ska kunna ta revansch är därför att räntorna gradvis faller tillbaka från dagens höga nivåer. I takt med att centralbankerna nu väntas börja sänka räntorna så kan motvinden avta. Vi har faktiskt redan sett tecken på att de mindre bolagen börjar komma i kapp. Sedan årsskiftet har breda OMXSPI-index stigit 6,7 procent, medan storbolagsindex OMXS30 ”bara” stigit 5,8 procent.

Risker och möjligheter med att investera i småbolag

Ett viktigt skäl till att investera i småbolag är tillväxtpotentialen, då mindre bolag ofta är verksamma i nischer som växer snabbare. Det är lättare att öka omsättning och vinst med tvåsiffriga procenttal för ett litet bolag, än för ett bolag på storbolagslistan som redan är marknadsledande inom sitt område.

Priset man får betala för att äga småbolagsaktier och förhoppningsvis få en högre avkastning över tid är en högre volatilitet. Man får vara beredd på att kursrörelserna i perioder kan vara stora, och att det inte alltid beror på hur det går för bolaget utan även på den generella riskaptiten på marknaden.

I perioder då riskaptiten är hög tenderar småbolagsaktier att gå bättre än börsen som helhet. Men faller riskaptiten så är det ofta negativt för småbolagsaktier generellt, och då är det viktigt att man förstår bolaget man äger. Om det fortfarande går bra för företaget men aktiekursen faller, så finns ingen anledning att sälja sina aktier.

Börjar det däremot gå dåligt för bolaget och framtidsutsikterna ser sämre ut, så kan det finnas anledning att omvärdera sitt ägande. Att veta om bolaget är lönsamt, hur skuldsättningen ser ut och vilka potentiella risker som finns kan alltså bli helt avgörande för om investeringen blir framgångsrik eller ett bottennapp.

Bästa (och enklaste) sättet att investera i småbolag

För de allra flesta är det bättre att köpa en småbolagsfond än att själv försöka hitta pärlorna bland alla småbolag på börsen. Det ger en bättre riskspridning och du får hjälp av en förvaltare som jobbar heltid med att leta efter bra bolag att investera i. Titta inte bara på fondens historiska avkastning när du väljer fond, utan läs på om vad förvaltaren har för stil och preferenser, och titta gärna på hur fonden klarat sig i turbulenta perioder.

Att vara långsiktig är ofta en förutsättning för att lyckas med sina investeringar i såväl små som stora bolag. På kort sikt är det svårt att veta vart börsen ska ta vägen, men på lång sikt vet vi att den tenderar att stiga. Genom att sprida riskerna, investera regelbundet och sist men inte minst – genom att undvika att paniksälja i nedgångar – så ökar chansen att du kommer att få en positiv avkastning över tid. Det gäller oavsett om det handlar om investeringar i småbolag eller i aktier i allmänhet.

Historiskt har småbolagsindex gett en högre avkastning än storbolagsindex – men även kursrörelserna har varit större i de mindre bolagen på börsen