Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Danske Bank House View inför det andra kvartalet 2022

Världens börser har sjunkit under årets första två månader, och sentimentet på marknaden har varit svagt. Kriget i Ukraina och stigande räntor har lett till oro och ökad osäkerhet.

I den strategirapport vi släppte för tre månader sedan sänkte vi rekommendationen för aktier från övervikt till neutral. Bakgrunden var oro för en ny våg av covid-19, stigande inflation samt utvecklingen på den kinesiska bostadsmarknaden. Till riskerna måste vi dessvärre också addera Rysslands invasion av Ukraina, som fått oerhörda humanitära konsekvenser och fördömts av omvärlden. Kriget har lett till kraftfulla sanktioner mot Ryssland och väntas få svåra konsekvenser för den ryska ekonomin.

Världens börser har fallit sedan årsskiftet, först till följd av hög inflation och stigande räntor, och därefter på grund av den geopolitiska utvecklingen. Osäkerheten är för närvarande högre än vanligt, och vi tror att kursrörelserna på både aktie- och räntemarknad kommer att vara stora under en period framöver. Redan innan kriget bröt ut var energipriserna höga, och risken finns att gas- och oljepriserna stiger ytterligare framöver. Det påverkar hushållens köpkraft negativt, särskilt i Europa. För tillfället är vår bedömning att kriget inte kommer att ha avgörande betydelse för utvecklingen i världsekonomin eller för centralbankernas agerande, men det är långt ifrån säkert och vi följer utvecklingen noggrant.

Neutral vikt i aktier – rebalansering är ett sätt att öka risken något

När börsen bottnar är givetvis omöjligt att säga, men vi bedömer att aktiemarknaden kommer att stå högre om 3-6 månader. Historiskt har börsen fallit initialt när ett krig brutit ut, för att sedan hämta in hela tappet och mer därtill det kommande halvåret. Mot bakgrund av riskerna i form av krig och stigande energipriser, hög inflation och stramare penningpolitik, så behåller vi för tillfället en neutral vikt i aktier jämfört med obligationer. En investerare som redan nu vill öka risken något kan göra det genom att rebalansera, det vill säga återställa balansen mellan aktier och obligationer i portföljen. Vi avråder samtidigt från att lämna börsen nu, då nedgångarna på världens aktiemarknader gör att riskerna till stor del bör vara inprisade vid det här laget.

Vi höjer Asien till en övervikt

Inom aktieregioner höjer vi tillväxtmarknaden Asien till en övervikt. Under fjolåret hade tillväxtmarknaderna motvind av såväl stramare penningpolitik som hög smittspridning och starkare dollar. I Kina utgjorde regleringar och krisen på fastighetsmarknaden en kraftig motvind för ekonomin och börsen, och resultatet blev att kinesiska aktier gick över 40 procentenheter sämre än ett globalt index. I år väntar vi oss en bättre utveckling i såväl Kina som resten av Asien tack vare att Kina åter börjat stimulera ekonomin. Vi tror därmed att tillväxten kan komma att överraska på uppsidan i år vilket även skulle ge stöd åt de asiatiska aktiemarknaderna. Vi sänker samtidigt USA från övervikt till neutral då den höga andelen tillväxtbolag gör aktiemarknaden känslig för stigande räntor.

Cykliskt fokus inom sektorsstrategin

Inom globala sektorer föredrar vi en något cyklisk strategi, även om det medför en högre risk än vanligt just nu. Vi har dels en övervikt i finanssektorn mot bakgrund av att vi väntar oss stigande räntor på 6-12 månader sikt, vilket gynnar bankaktier. Vi gillar även industrisektorn mot bakgrund av att tillväxten inom industrin är fortsatt stark, samt att investeringarna väntas öka i år. Detta är givetvis något vi bevakar noggrant med tanke på den geopolitiska utvecklingen.

Glöm inte stötdämparen!

I en väldiversifierad portfölj utgör räntebärande tillgångsslag en viktig del. Statsobligationer fungerar som en stötdämpare och värdebevarare i oroliga tider, trots det låga ränteläget. För att öka den förväntade avkastningen något har vi för närvarande en undervikt i statsobligationer, och en övervikt i företagsobligationer av typen investment grade. Investment grade står emot oro på marknaden bättre än obligationer med högre risk (som high yield och tillväxtmarknadsobligationer) tack vare den höga kreditvärdigheten, samtidigt som den förväntade avkastningen på ett års sikt är högre än i statsobligationer.

Som kund i Danske Bank

Detta är ett utdrag ur Danske Bank House View inför det andra kvartalet 2022. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fördjupade marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.