Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Teknikaktier drabbade av värmeslag

Sommarens kursfall för flera teknikföretag varslar om tuffare tider för IT-sektorn. Det tror Danske Banks seniora strateg Maria Landeborn, som ändå ser attraktiva investeringsmöjligheter i teknikaktier även framöver.

Sommarens värmebölja har inte bara drabbat Norden, utan även flera amerikanska IT-aktier som har tagit stryk i värmen efter stora rapportbesvikelser.

Netflix inledde nedgången med en rapport som inte levde upp till marknadens förväntningar när det gällde antalet nya abonnenter. Sedan dess har aktiekursen fallit med omkring 15 procent. Samma sak hände med Twitter (-17 procent) och Facebook, som satte ett negativt dagsrekord för aktien med en nedgång på knappt 20 procent. Det minskade bolagets börsvärde med 120 miljarder dollar, vilket är det största värdetappet någonsin under en enskilda dag för en aktie.

Kursnedgångarna är ett bakslag efter den makalösa uppgång som gjort att IT-sektorn med råge slagit utvecklingen i alla andra sektorer de senaste åren. Uppgången har inte minst drivits av FANG+, som är en populär beteckning för tio av de mest omsatta amerikanska teknikaktierna.

FANG+ omfattar bland annat företagen Facebook, Amazon, Netflix och Google (i dag Alphabet) – vars begynnelsebokstäver bildar förkortningen FANG – samt teknikföretag som t.ex. Twitter, Apple och Tesla. Sedan början av 2015 har de tio företagens aktiekurser (likaviktade) stigit med totalt 193 procent, och fram till mitten av juni hade FANG+ stigit med nästan 37 procent bara under 2018. Så ser det dock inte ut längre. Nu är årets uppgång nere på knappa 28 procent, vilket ändå får betecknas som en mycket god avkastning. Risken får dock sägas ha ökat.

Ju högre du flyger, desto hårdare blir fallet
Ska man vara förvånad över storleken på kursnedgångarna? Egentligen inte. Förväntningarna har varit skyhöga och exponeringen mot aktierna stor, vilket drivit upp både aktiekurser och värderingar. Så länge företagen har levererat har kurserna fortsatt att stiga och vi har mer eller mindre vant oss vid att FANG+ slagit förväntningarna kvartal efter kvartal. Men till slut kom alltså besvikelserna, och efter de stora kursuppgångarna blev också fallet högt.

Som tur är har investerarna lyckats skilja agnarna från vetet i FANG+. Företagen som levererat har också belönats för det – som t.ex. Apple som efter rapporten steg 10 procent och därmed nådde en historisk milstolpe då börsvärdet klättrade över 1 000 miljarder dollar.

Amazon levererade också ett historiskt starkt resultat, men uppgången efter rapporten blev beskedliga 0,5 procent. Omsättningstillväxten, som varit den viktigaste parametern för investerare under en längre tid, minskade marginellt.

Är det början på slutet för IT?
Sommarens händelser har fått många att fråga sig om detta är början till slutet för IT-sektorns dominans på börsen.

Det korta svaret är: Nej, det tror vi inte. Teknik är fortfarande framtiden, men konkurrensen har hårdnat och tuffare kommer det att bli. Det innebär att man måste vara försiktig med att dra hela FANG+ över en kam. Vi får inte heller glömma det förflutna. En gång i tiden hette det hetaste sociala mediet MySpace, i dag är det Facebook och SnapChat. I morgon är det kanske en annan social plattform med bättre koll på datasäkerhet och integritet. Digitala konsumtionsmönster och beteenden kan svänga oerhört fort.

Uppgången i FANG+ har till stor del drivits av företagens höga omsättningstillväxt, men denna gemensamma nämnare är inte längre lika självklar som den var tidigare. Facebook är ett tydligt exempel på hur marknaden reagerar när tillväxten bromsar in, och under de kommande kvartalen kommer investerarna att hålla ett särskilt vakande öga på just hur omsättningen utvecklas.

Vi får inte heller glömma att tillväxtaktier alltid frodas i en börs- och konjunkturuppgång, vilket är en av drivkrafterna bakom kursuppgången i FANG+. IT är en cyklisk sektor och om börsuppgången tar slut kan vi förvänta oss en rotation från cykliska sektorer till mer defensiva sektorer, vilket i så fall skulle slå extra hårt mot tillväxtaktier.

Det finns alltså flera osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till, men vi väljer ändå att behålla en övervikt i globala IT-aktier. Trots osäkerheten finns fortfarande en stor kurspotential. Däremot får vi inte stirra oss blinda på FANG+, för teknik är mycket mer än så – som datasäkerhet till exempel. Som investerare måste vi också vara förberedda på att FANG+ inte längre kommer att röra sig rakt uppåt, utan att volatiliteten är här för att stanna. Det krävs därför att vi är mer selektiva i valet av investeringar.