Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Allt om svensk ekonomi – Nordic Outlook 4 april

Nordic Outlook är en rapport som publiceras av Danske Bank varje kvartal. Rapporten ger en prognos för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och inkluderar också en analys av globala trender som kan påverka regionen. Rapporten innehåller vanligtvis prognoser för tillväxt, inflation, räntor, arbetslöshet, valutor och andra ekonomiska indikatorer. Nordic Outlook är en viktig referenspunkt för företag, investerare och andra aktörer som är intresserade av den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Michael Grahn, chefekonom och Therese Persson, makroanalytiker sammanfattar rapporten och går genom bankens vy på så väl Sverige som internationellt.

Ta del av mer nyheter och inspiration för dig som är företagskund hos Danske Bank.
Här hittar du bland annat webinar, artiklar, kundcase och olika rapporter som du kan ha användning för.