Boprisindikatorn
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator april 2021

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter fortsatte att stiga även under april. 0.5 procent steg bostadspriserna men rensat för säsongseffekter handlar det snarare om en prisökning på 1 procent. Detta samtidigt som vi noterar att omsättningen är hög för bostadsrätter i alla storleksklasser.

Hemarbetet som blivit nödvändigt under pandemin har lett till att efterfrågan på i synnerhet större bostäder stigit. Villaägarna var definitivt de största vinnarna på bostadsmarknaden under 2020, men under 2021 har även större bostadsrätter kommit ikapp. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för bostadsrätter större än 100kvm har sedan januari 2020 stigit 22 procent samtidigt som motsvarande siffra för bostadsrätter på 30 och 40 kvm ligger på 10 procent respektive 3.5 procent. Det är alltså tydligt att inte enbart villor efterfrågas utan även större bostadsrätter. I relativa termer tappar de mindre bostadsrätterna men givet att det genomsnittliga kvadratmeterpriset redan är högt för dessa handlar det om att de större bostadsrätterna kommer ikapp snarare än att de mindre halkar efter.

Nästa siffra från Valueguard publiceras torsdagen den 20 maj kl. 06.00

Prisutvecklingen kommande månader

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad samtidigt som räntebanan flyttades fram ytterligare ett kvartal och därmed indikerar en oförändrad reporänta på noll procent under hela prognosperioden, det vill säga fram till mitten av 2024. Hemarbetet lär fortsätta till åtminstone hösten och således fortsatt gynna bostadsmarknaden. Hushållens sparkvot, sparande i förhållande till inkomst, har stigit påtagligt under pandemin. Det kan troligtvis framförallt förklaras av att man inte kunnat konsumera som tidigare, som exempelvis resor och andra nöjen. Det har också lett till att en större andel av inkomsten kunnat läggas på just boendet. Men i takt med att allt fler blir vaccinerade kommer också hushållen återigen kunna konsumera likt mer normala mönster, något som lär dämpa prisuppgången på bostadsmarknaden.

– Prisstegringarna fortsatte i april och vi ser att stora bostadsrätter har haft en stark prisutveckling, i klass med villor, sedan pandemin startade. Mindre bostadsrätter visar däremot en beskedligare pristrend. Efterfrågan på större bostäder är inte bara en fråga om villor kontra bostadsrätter utan effekten är påtaglig även inom bostadsrätter, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.

Här kan du ta del av Boprisindikatorn för mars 2021.