Boprisindikatorn
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator augusti 2021

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter återigen steg under augusti efter nedgången som syntes under juli. Priserna steg 1.6 procent, men rensat för säsongsfaktorer handlar det om en uppgång på 1 procent. Prisuppgången skedde inom alla storlekar av bostadsrätter förutom bland de allra största bostadsrätterna (> 100 kvm) samt bostadsrätter på 40 kvm. Omsättningen var återigen stark och i linje med 2019 och 2020 års nivå.

Prisutvecklingen kommande månader

Efter en prisnedgång i juli tog bostadspriserna i augusti återigen ett kliv uppåt. Nedgången i juli var förväntad med tanke på minskad aktiviteten på bostadsmarknaden under sommaren.
När bostadspriserna föll under juli ökade i stället priserna för de allra största lägenheterna (>100kvm). Det kan vara en förklaring till att priserna sjönk något för denna storleksklass under augusti.

En effekt under pandemin har varit att hushållen prioriterat större boenden vilket har fått snittpriset på stora bostäder att stiga från 72 000 kr per kvm i december 2019 till nuvarande 85 000 kr per kvm (d.v.s. en ökning på nästan 20 procent). Framöver finns det dock en del osäkerheter kring bostadsprisernas utveckling, på grund av återinfört amorteringskrav samt fortsatt osäkerhet gällande pandemin. Blir rekommendationen om att arbeta hemifrån förlängt året ut lär detta fortsatt stötta priserna. Om restriktionerna lättas och det sker en återgång till mer normala konsumtionsmönster kan det bidra till en desto mer dämpad uppgång i bostadspriserna.

– Efter vad som tycks vara en tillfällig nedgång i juli så steg bostadsrättspriserna i Stockholm återigen i augusti. Man kan dock notera att priserna på de allra största bostäderna föll tillbaka något. Om detta är ett resultat av en minskad ”pandemieffekt” eller ej återstår att se. Vilken effekt det återinförda amorteringskravet kommer att ha på bostadspriserna kommer vi dessutom få svar på under de närmaste månaderna, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.