Boprisindikatorn
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator december 2020

Prisutveckling på bostadsrätter december 2020

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna för första gången sedan våren gått ner. Priserna på bostadsrätter föll med 1,5 procent, även rensat för säsongseffekter. Normalt sett faller aktiviteten på bostadsmarknaden under december vilket också är fallet detta år, men likt trenden som setts de senaste månaderna så är omsättningen på en betydligt högre nivå. Mer än 50 procent fler bostadsrätter har sålts i december än normalt.

Nästa siffra från Valueguard publiceras onsdagen den 20 januari kl. 06.00

Prisutvecklingen kommande månader

Något överraskande sjönk bostadspriserna under december, vilket troligtvis är en följd av ett återigen stigande antal coronafall vilket lett till hårdare restriktioner. Initialt syntes samma mönster på bostadsmarknaden under våren, men med ett större prisfall, då återhämtade sig priserna dock snabbt. Eftersom det nu inte syns tecken på ökad oro på arbetsmarknaden så bedömer Danske Bank att detta blir en kortvarig nedgång som också kan handla om en korrektion för höstens snabba prisuppgång. Kommande månader väntar vi oss därför återigen stigande priser då låga räntor, massiva stimulansåtgärder samt ”Covid-19-effekten” av att vi spenderar mer tid i hemmet och således prioriterar hemmet i högre utsträckning väntas väga tyngre.

– Så, lagom till jul, kom då till slut en korrektion i prisuppgången på Stockholms bostadsrätter. Men vi bedömer ändå att ”stay-at-home”-trenden är här för att stanna även med en snabb och lyckosam vaccinering. En gradvis förbättring på arbetsmarknaden, låga räntor för lång tid framöver och borttagen uppskovsränta ger också stöd för bostadsrättspriserna under 2021, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige

Här kan du ta del av boprisindiaktorn för november 2020.