Boprisindikatorn
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator december 2021

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter tog ytterligare ett kliv upp under december, efter en uppgång även under november. Priserna steg 1,2 procent, även justerat för säsongsfaktorer. December månad är generellt en lugnare månad på bostadsmarknaden, något som syntes även detta år då omsättningen i alla storleksklasser av bostadsrätter dämpades.

Prisutvecklingen kommande månader

Bostadspriserna steg brett under december samtidigt som omsättningen föll tillbaka. Ser man till hela 2021 kan man konstatera att omsättningen har varit mycket hög under hela året, framförallt under januari-september (med undantag för juli). Oktober till december följde samma trend som under 2020, det vill säga en något mer dämpad omsättning men betydligt högre än tidigare år. Vad gäller prisutvecklingen så lämnar vi bakom oss ett väldigt starkt år på bostadsmarknaden. Totalt sett är bostadspriserna upp 13.5 procent (upp till november enligt HOX) där villapriserna stod för 17 procent medan lägenhetspriserna bara steg 8 procent. Intressant att notera är dock att den trend som synts under pandemin där villapriserna varit det stora dragloket tycks avta. Lägenhetspriserna har till och med stigit något mer än villapriserna under hösten.

För 2022 räknar vi med att trenden uppåt fortsätter på bostadsmarknaden men i en betydligt mer dämpad takt och snarare landar på 4 procent jämfört med 2021. Riksbanken väntas hålla räntan oförändrad, något som lär fortsätta att stötta bostadspriserna. Dessutom återinförs hemarbetet och andra restriktioner igen vilket talar för att hushållen lär fortsätta att prioritera hemmet i en större utsträckning än normalt. En risk däremot i närtid är de höga elpriserna, något som inledningsvis på året skulle kunna dämpa utvecklingen av framförallt villapriserna.

”Bostadsrättspriserna i Stockholm under december steg återigen i en till synes oförminskad takt. Bostadspriserna i allmänhet torde fortsätta upp i lugnare takt under 2022 eftersom vi bedömer att Riksbanken håller styrräntan oförändrad. Även om pandemin lättar så kan efterfrågan på större bostäder bestå. Det främsta hotet i närtid är antagligen de stigande elpriserna och då i synnerhet för villor som av naturliga skäl har större uppvärmningskostnader än bostadsrätter”, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.