Boprisindikatorn
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator Juli 2021

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter tog det största klivet bakåt sedan april 2020. Det handlar om en nedgång på 2.3 procent, justerat för säsongsfaktorer är nedgången dock något mindre (1.5 procent). Bortsett från de allra största lägenheterna så bidrog resterande storleksklasser till nedgången i bostadspriserna, lägenheter större än 100 kvadratmeter fortsatte stabilt uppåt.

Prisutvecklingen kommande månader

Det faller sig naturligt att aktiviteten på bostadsmarknaden går ned under sommarmånaderna när hushållen prioriterar annat. En lägre omsättning gör också att det kan bli större slag i priserna, vilket innebär att nedgången som synts under juli inte bör övertolkas. Efter en oerhört stark inledning av 2021 är det naturligt med en korrektion i priserna, vi tror därmed inte att detta är ett startskott på någon större nedgång i bostadspriserna. Hösten lär dock präglas av en mer måttlig prisuppgång än det som synts det senaste året, men i närtid ser vi inget som talar för en bredare nedgång. Hushållen (enligt konjunkturbarometern) är fortsatt optimistiska vad gäller ekonomin, Riksbanken signalerar nollränta till och med tredje kvartalet 2024 samtidigt som arbetsmarknaden fortsätter att återhämta sig. Eventuella politiska åtgärder för att kyla bostadsmarknaden lär även försenas givet det politiska läget. Ett kraftigare börsfall utgör dock alltid en risk för bostadspriserna.

– Stockholms bostadsrättspriser ser preliminärt ut (begränsat dataunderlag) att ha fallit rätt kraftigt i juli med undantag för de största lägenheterna. Corona-effekten är m.a.o. fortfarande närvarande. Vi bedömer att detta är en temporär sättning i prisbilden då fundamenta för en fortsatt prisuppgång fortfarande är på plats. Det återstår dock att se hur det återinförda amorteringskravet påverkar priserna de kommande månaderna, det är förstås en riskfaktor , säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.