Boprisindikatorn
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator juli 2022 – Bostadspriserna fortsätter ned

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna återigen tog ett rejält kliv ned, ett fall på nästan 5 procent. Justerat för säsongsfaktorer var nedgången dock något mindre, 2,7 procent. Detta innebär att bostadspriserna, i säsongsjusterade termer, sjunkit med nästan 10 procent sedan pristoppen under mars. Bostadsrätter i alla storlekar bidrog till nedgången i bostadspriserna men ett särskilt stort tapp syntes bland de större bostadsrätterna (100kvm). Man ska dock komma ihåg att månadsutfallet för juli är grundat på betydligt färre antal transaktioner på bostadsmarknaden, givet semestertider.

Prisutvecklingen kommande månader

Prisnedgången på bostadsrätter i Stockholms kommun i juli innebär att bostadspriserna sjönk för fjärde månaden i rad. Detta gör att den genomsnittliga prisnivån är tillbaka till februari 2021, det vill säga att helt år av uppgång är i princip utraderat.

Riksbanken har den senaste tiden hunnit höja styrräntan till 0,75 procent samtidigt som de flaggar för ytterligare höjningar under hösten. Vår hållning är dessutom att höjningarna kommer att tvingas bli större än var Riksbanken än så länge har signalerat. Det beror dels på inflationsutvecklingen men också att pressen på Riksbanken att höja i en allt mer aggressivare takt ökar, givet hur andra centralbanker har agerat under den senaste tiden. Redan i början av nästa år väntas styrräntan nå 2 procent men vi ser en risk för en högre styrränta än så. Detta skulle troligtvis innebära även en rörlig bolåneränta över 3 procent, något som skulle slå hårt mot hushållen. Vår hållning är dock att Riksbankens höjningscykel blir aggressiv i närtid men relativt kortlivad. Faktum är att marknaden redan börjat prissätta sänkningar från Riksbanken från och med nästa sommar. Detta har redan hunnit få genomslag på en del längre bundna bolåneräntor (5 år), då flera bolåneaktörer sänkt dessa under de senaste veckorna.

Utsikterna för bostadsmarknaden är osäkra, men givet den takt vi räknar med att Riksbanken kommer att höja styrräntan är det hög sannolikhet för ytterligare nedgångar kommande månader. Prisnedgången för just Stockholm sticker dock ut, men nedgångarna lär fortsätta även för övriga delar av landet. Prisfallet kan dock bromsa in något under hösten även om det än så länge är för tidigt att säga när botten nås.

Stockholms bostadrättspriser fortsatte falla kraftigt under juli efter flera månaders nedgång dessförinnan och sammantaget uppgår nedgången till närmare 10% nu, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige. Svagare tillväxtutsikter kopplat till fortsatt aggressiva höjningar från Riksbanken under hösten innebär med stor sannolikhet en intensifierad press på priserna de kommande månaderna.