Boprisindikatorn
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator juni 2021

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter totalt sett höll sig nästintill oförändrade under juni (+ 0.2 procent säsongsjusterat). Sett till de olika storleksklasserna steg priserna på bostadsrätter på 40 kvm, 80 kvm samt större än 100 kvm medan övriga backade något eller låg still vilket lämnar totalen oförändrad. Detta medan omsättningen höll sig på en hög nivå, trots att aktiviteten under juni vanligtvis går ned.

Prisutvecklingen kommande månader

Priserna höll sig nästintill oförändrade under juni samtidigt som aktiviteten fortsatte att vara hög trots att sommaren inletts. Framöver väntar dock semestertider vilket vanligtvis brukar innebära betydligt lugnare aktivitet på bostadsmarknaden. Bostadspriserna har redan under första halvåret stigit betydligt mer än normalt och detta efter att rekordnivåer redan uppnåtts under 2020. Under hösten finns dock faktorer som talar för att prisuppgången lugnar sig, exempelvis borttag av restriktioner vilket gör att hushållen förmodligen kan återgå till mer normala konsumtionsmönster. Däremot i närtid finns inget som talar för att bostadspriserna skulle vända ned.

Priserna i Stockholm stod i princip still i juni efter en kraftig uppgång under våren. Huruvida detta är en signal om långsammare prisuppgång framöver eller bara semesterstiltje återstår att se. Den pågående politiska krisen lär dock försena eventuella åtgärder för att kyla av bostadsmarknaden, vid sidan av de som myndigheter redan aviserat, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige

Här kan du läsa Boprisindikatorn för maj 2021.