Boprisindikatorn
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator oktober 2021

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter fortsatte upp till nya rekordnivåer i oktober. Priserna steg 0,7 procent i både faktiska och säsongsrensade termer, priserna steg över alla storleksklasser men det var framförallt de större bostäderna som drev upp priserna. Omsättningen föll dock tillbaka under nivån för motsvarande period föregående år, något som möjligen kan vara en tillfällig reaktion på den rekordhöga omsättningen i september.

Prisutvecklingen kommande månader

Återinförandet av amorteringskravet tidigt i september har än så länge inte haft någon påverkan på priserna på bostadsmarknaden. Den ökade efterfrågan på större bostäder höll i sig även denna månad även om omsättningen gick ned i alla storleksklasser. Vi bedömer fortsatt att den acceleration i bostadspriserna, som vi sett under det senaste åren, inte kommer att kunna fortsätta då det inte är förenligt med den svaga inkomstutvecklingen. Men vi tror däremot inte att bostadspriserna vänder ner om inte räntorna stiger kraftigt, börsen faller tydligt eller det sker bostadspolitiska förändringar. Men med tanke på det politiska läget och valåret tror vi att sannolikheten för förändringar i bostadspolitiken är låg. Det låga ränteläget väntas fortsätt stödja bostadspriserna.

– Boprisindikatorn för oktober visar att Stockholms bostadsmarknad fortsatt är stark. Bostadsrättspriserna stiger med knappt 1 procent, dock under fallande omsättning. Vi kommer att ha ett vakande öga på hur omsättningen utvecklas under kommande månader, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.