Fem makro-ekonomiska megatrender

En ny makro-ekonomisk rapport pekar på fem megatrender som påverkar global ekonomi.

1.         En splittrad värld efter kriget i Ukraina där ekonomiska zoner öst/väst blir tydligare. Global handel påverkas. Flera företag flyttar hem sina värdekedjor. När allt fler uppgifter ska utföras i länder med höga lönekostnader stiger kostnader och inflation.

2.         Ökade statliga utgifter till följd av höjda försvarsanslag och kostnader för grön omställning. Alltfler länder anpassar försvarsbudgetar enligt Nato-målet om motsvarande 2% av BNP. Att frigöra sig från beroende av ryska energikällor kostar pengar. Både EU-pengar och nationella budgetar satsar på hållbara energislag framöver.

3.         En snabbt åldrande arbetskraft. När företag plockar hem produktion till västländer, får de svårt att rekrytera personal. Högre lönekostnader och brist på arbetskraft som ska försörja en allt äldre befolkning är en ytterligare trend att hålla ögonen på.

4.         ESG-frågor skapar komplexitet. ESG-frågor (från engelskans Environment, Social, Governance) breddas från att bara handla om miljö- och klimatfrågor till att sätta förnyat fokus på S och G.

5.         De-globalisering och prispress tvingar centralbankerna fokusera på sitt huvuduppdrag – att stävja inflation med hjälp av högre räntor.

Läs rapporten här.