Nedgång i BNP för fjärde kvartalet 2023

Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank, kommenterar den svenska BNP-siffran för fjärde kvartalet 2023 som fortsatte att sjunka. Vad är orsakerna till att BNP sjönk med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022? Kommer vi få se en fortsatt nedgång i kommande kvartal?