Priserna fortsätter uppåt – rekordstor omsättning

Prisutveckling på bostadsrätter september 2020

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar på en stadig prisuppgång på 2 procent under september (1,5 procent i säsongsrensade). Detta under en oerhört stor omsättning på bostadsmarknaden. Omkring 20 procent fler bostäder har sålts/köpts under september 2020 jämfört med samma period under 2019. Gör man samma jämförelse för åren 2016-2018 så var omsättningen omkring 50 procent högre under 2020.

Nästa siffra från Valueguard publiceras måndagen den 19 oktober kl. 06.00

Prisutvecklingen kommande månader

Prisuppgången på bostadsrätter i Stockholms kommun har fortsatt även under september månad. Denna prisuppgång sker också under en väldigt stor aktivitet. Sett till omsättningen så är det svårt att se att vi befinner oss mitt i en pandemi – eller så är detta också en effekt av just pandemin. Finanspolitiska stimulanser har aldrig någonsin varit så stora som de är nu, räntan är väldigt låg och hushållen tillåts leva amorteringsfritt till och med 31 augusti 2021. Riskerna på bostadsmarknaden kvarstår dock men möjligen minskat något. Varselnivån har stabiliserats på mer normala nivåer och arbetslösheten sjönk till och med något under augusti, om än från en hög nivå. Andra indikatorer visar också att hushållens syn på både den egna och på svensk ekonomi i helhet förbättrats de senaste månaderna. Hushållens förväntningar på stigande räntor på längre sikt har också sjunkit vilket kan vara en bidragande faktor till den heta bostadsmarknaden.

Blickar man framåt så bedömer Danske Bank att bostadspriserna kommer att fortsätta att gynnas av detta, men i ett lugnare tempo. Vi väntar oss därmed inga större nedgångar även om det såklart kan komma bakslag under enskilda månader. Dessa väntas dock inte vara i närheten av den nedgång som syntes i priserna under mars-april i år.

– Priserna på bostadsrätter i Stockholm fortsatte uppåt i oförminskad takt i september, +1.5 procent säsongsrensat. Anmärkningsvärt är att det sker under rekordomsättning. Vi har aldrig noterat en högre omsättning någon enskild månad. Tydligt är att låga räntor och lättade amorteringskrav har en stor inverkan på köpviljan, trots riskerna för stigande arbetslöshet, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.