26 Jun 2020

Mångmiljonmarknad orörd mark för startups med storstadstänk – saknar kunskap om skog och lantbruk

Den svenska startup-scenen är främst centrerad kring storstadsregionerna, vilket påverkar bolagens affärsidéer. En konsekvens av detta är att det saknas innovativa affärsidéer kring skog och lantbruk. Stadsbaserade startups har helt enkelt sämre förståelse för affärsmöjligheterna som finns inom dessa sektorer.

Skog & Lantbruk en mångmiljonmarknad för innovation – men endast 2 procent av de nordiska startupbolagen är inriktade på att utveckla skog- och lantbrukssektorn, trots enorma affärsmöjligheter och stort intresse från investerare.

Både skog- och lantbrukssektorerna är internationella, lönsamma marknader med stora möjligheter till snabb internationell tillväxt och expansion för rätt affärsidé. Trots att digitaliseringen i branscherna har satt fart präglas båda sektorerna fortfarande av mycket manuellt arbete. Här finns stor potential för effektivisering, med hjälp av nya idéer och innovation.

Sverige är en internationell hub för innovation, med många spännande affärsidéer. För att inte halka efter och istället ytterligare öka konkurrenskraften bör svenska startups våga tänka utanför den egna, lokala platsen och se de stora, globala möjligheterna.