​Danske Banks aggregator samlar finansiell data från andra banker

Via den nya mobilbanken kan Danske Banks kunder få enkel överblick över sin finansiella data genom att samla sina konton och transaktioner i andra banker. Kunden väljer vilka konton man önskar samla och verifierar valet enkelt med hjälp av sitt mobila BankID. I ett första skede kommer kunden kunna se sina konton och transaktioner,  men i förlängningen ska man även kunna göra betalningar och överföringar samt se sina investeringar.

Att kunderna nu kommer att kunna samla in sin finansiella data från sina övriga banker, möjliggörs av det nya betaldirektivet PSD2. Direktivet skapar större transparens och konkurrens, till fördel för kunderna.

– Danske Banks målsättning är att kontinuerligt skapa produkter och tjänster som våra kunder efterfrågar. Vi vet att våra kunder vill ha samlad transparent information via en enda tjänst, och inte flera olika. Därför är det väldigt roligt att våra kunder inom kort kommer ha möjlighet att samla sina konton från andra banker på ett enda ställe, nämligen i vår nya mobilbank, säger Stojko Gjurovski, chef för Personal Banking, Danske Bank i Sverige och fortsätter;

– Det går inte att skapa innovation genom att vara reaktiv. Dagens kunder kräver att vi ligger i framkant och hänger med i utvecklingen.

Danske Banks aggregator börjar testas nu och lanseras i april 2018.