30 miljoner resor med Östgötatrafiken blir enklare med Swish

Med ansvar för kollektivtrafiken i Östergötlands län har Östgötatrafiken inte bara fokus på den dagliga driften, fler marknadsandelar och ökad klimatnytta. Det krävs också att de hänger med i utvecklingen och finns där kunderna finns – både i trafiken och online. Vi talar företagskultur, engagemang och tekniska framsteg med Eva och Örjan på Östgötatrafiken.

Östgötatrafiken samordnar, driver och planerar linjer och tidtabeller för buss, tåg och spårvagn. Målet är att ge sina kunder en enkel, trygg och bekväm resa samt att vara ett pålitligt alternativ till bilen. Miljön står högt på dagordningen och all trafik körs på fossilfria drivmedel som till exempel biogas och HVO (Hydrogenated Vegetable Oil).

”All vår trafik upphandlas och körs på entreprenad. Det innebär att ett antal olika små och stora trafikföretag, och deras personal, anlitas för att utföra trafiken i området”, säger Eva Jylltorp, kommunikationschef på Östgötatrafiken.

Att få olika företag att arbeta under ett gemensamt varumärke och enligt samma värdegrund kan vara en utmaning. Hur bygger och stärker ni företagskulturen så att era kunder får samma service av olika bolag på helt olika platser?

”Den frågan är lika viktig som svår. I grund och botten handlar det inte bara om företagen vi anlitar utan också om individerna. Vi försöker få trafikföretagen och deras anställda att ha ”Östgötatrafiken-hatten på” genom att ha regelbundna avstämningsmöten med deras lokala ledningar och genom att vara närvarande vid utbildningstillfällen som de anordnar för sina befintliga och nya förare. Vi kommunicerar också med alla berörda via nyhetsbrev och i en sluten Facebook grupp. För att få feedback från förarna kommer vi under våren att genomföra en undersökning, vi vill veta om det är något de saknar eller vill ändra på. Vi arbetar även med incitamentsavtal som kan ge bonus till entreprenören om fler väljer att åka med. Men ärligt talat, att våra kärnvärden genomsyrar alla i verksamheten, även hos de upphandlade trafikföretagen, är en svår nöt att knäcka. Det är inget projekt man blir klar med, det är ett pågående arbete som ständigt finns på agendan.”

Expansion av resenärer och resor

Under 2017 passerade antalet resor med Östgötatrafiken 30 miljonersgränsen. Cirka 30,4 miljoner resor gjordes i länets kollektivtrafik, vilket var en ökning med 750 000 resor eller 2,5 procent jämfört med året innan. Förra veckan gjordes det exempelvis i snitt 125 000 resor i länet varje vardag. Eva förklarar att ökningen beror på flera saker som en generell befolkningsökning, inflyttning till länet och att allt fler helt enkelt reser mer och oftare.

”Vi vill få ännu fler att välja våra tåg, bussar och spårvagnar istället för bilen. Det gör vi genom att ha en så bra produkt som möjligt, ett attraktivt och miljövänligt alternativ till bilen och genom att hålla hög kvalitet. Och så stöttar vi detta med regelbundna kampanjer. Det är viktigt att trafiken fungerar väl, att det är rent och snyggt och att vi håller tiden samt att vår personal är trevliga och hjälpsamma.”

Förenklat biljettköp fick snabb nyhetsspridning

I januari 2017 fick trafikanterna ytterligare ett skäl att välja kollektivtrafiken – det blev enklare att köpa biljett när Swish dök upp i Östgötatrafikens app. Örjan Larsson, redovisnings-ansvarig på Östgötatrafiken berättar.

”För några år sedan försvann SMS-biljetten, på grund av ett EU-direktiv. Efter en tid introducerade vi istället möjligheten att köpa biljett med betalkort direkt i vår reseplanerare (en app) och som ytterligare betalsätt implementerade vi Swish för ett cirka år sedan. Vi ville hitta ett alternativ som gick lätt och snabbt för kunderna att använda och Swish var redan etablerat och välkänt hos många.”

Implementeringen genomfördes som ett pilotprojekt i samarbete med apputvecklare och med support av Danske Bank. Östgötatrafikens plan var att ligga lågt och genomföra en testperiod innan de lanserade Swish som ett ytterligare betalsätt i sin app. Ändå var kunderna snabba att upptäcka nyheten. Redan efter 20 minuter swishades den första betalningen.

”Det spred sig så fort, vilket var smått fantastisk för vi hade inte gjort någon reklam för Swish i våra kommunikationskanaler. Efter nio dagar gjordes 13 procent av betalningarna i appen via Swish och i december 2017 var det uppe på 62 procent.”

I Östgötatrafikens app kan resenärerna köpa tätortsbiljetter i Linköping, Motala och Norrköping och från första februari i år ökas det på med ytterligare biljettalternativ.

”En rolig nyhet är att man nu kan köpa något vi kallar ”Tillsammans biljett”. Då kan man åka upp till fem vuxna till priset av två och det kommer att gälla i både tätort och länet i övrigt.”

Service – en prioritet

Engagemang är ett nyckelord inom bolaget och Örjan menar att det avspeglar sig i både planering och tekniska innovationer.

”Tidigare hade vi beställningscentralen utlagd på entreprenad men den driver vi nu i egen regi. Där arbetar runt 70 personer med särskild kollektivtrafik, såsom skolskjuts, sjukresor samt färdtjänst, och den är öppen dygnet runt, året om. Vår erfarenhet är att vi kan erbjuda en högre och bättre kvalité på just den servicefunktionen om vi driver den under vårt eget tak.”

Ett annat exempel på service är den interaktiva karta som finns på Östgötatrafikens webbplats. Där kan kunden se var bussen är i realtid och på så vis veta när det är dags att gå ut till hållplatsen. Eva påpekar att det är viktigt att följa med i den tekniska utvecklingen och sammanfattar.

”Tekniken går fort framåt och till stor del drivs processen av våra kunders efterfrågan på nya funktioner och tjänster. Vi är också delaktiga i projekt som verkar för ”öppen trafikdata”. Det gör att andra aktörer kan utveckla exempelvis appar som är av intresse för vår bransch och som i förlängningen underlättar resandet för våra kunder. Om vi ska kunna nå våra mål, att ta marknadsandelar från biltrafiken och verka för minskade utsläpp, så gäller det att stå sig i konkurrensen och samverka med andra. Det är bara att hänga med i utvecklingen.”

 

Östgötatrafikens 3 tips för implementation av Swish:

Ta hjälp av en teknisk partner men se till att även de egna medarbetarna får nya kunskaper av samarbetet med apputvecklarna.

Spar tid och kommunicera direkt med banken utan mellanhänder.

Mät användandet av Swish för att få statistik på försäljningen.

 

Om Östgötatrafiken:

Företag: Östgötatrafiken

Namn: Eva Jylltorp, kommunikationschef och Örjan Larsson, redovisningsansvarig.

Verksamhet: Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Östergötland. De planerar, samordnar och driver kollektivtrafiken och det görs på uppdrag av ägaren Region Östergötland. Verksamhetens kostnader täcks till cirka 40 procent av biljettintäkter, resten betalas av Region Östergötland, det vill säga av skattebetalarna.

Antalet anställda: 175 varav ca 70 personer arbetar med beställningstrafik såsom färdtjänst, sjukresor och en del skolresor.

Webbplats: www.ostgotatrafiken.se

 

Läs mer här om Swish för företag.