Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

5 tips för hur företagen bör tänka kring valutarisker

Tvärtom ser Danske Bank något förvånande trend nu hos våra svenska importbolag att de istället avstår från valutasäkring.

Anders Gullesjö, affärsområdeschef på Danske Bank, menar att det finns en ”psykologisk” förklaring till detta:
”Vi får indikationer på att man avstår valutasäkring eftersom man har förhoppning om att kronan ska stärkas och tror att det inte kan bli mycket värre nu”.

Med en krona som blivit allt svagare- prognosen från flera håll är att den kommer bli 20 öre dyrare under 2019 – så kan det bli en kostsam strategi.

De företag som riskerar mest är de som har sina intäkter i kronor men kostnader i dollar eller euro:

”Företag med lågmarginalprodukter och begränsade möjligheter att göra priskorrigeringar mot slutkund behöver säkra upp för att bli mindre exponerade mot valutarisken”, säger Anders.

Anders delar med sig av sina fem bästa tips för hur man kan tänka kring valutarisker:
• Valutarisker extra stora för lågmarginalprodukter. Mest utsatta för valutarisker är företag med intäkter i kronor och kostnader i dollar eller euro. Företag med lågmarginalprodukter och begränsade möjligheter att göra priskorrigeringar mot slutkund behöver säkra upp för att bli mindre exponerade mot valutarisken.

• ”Gambla” inte med rörelsevinsten. Kostnaden för försäkring spelar en roll och en del tänker att de kan vinna tillbaka delar av det som företaget hittills har förlorat på att importkostnaderna skenat i väg. En sådan strategi är extra riskfylld för bolag med tunna marginaler, som riskerar sin lönsamhet. De flesta har inte som profession att bedriva valutahandel, då bör man ta det säkra för det osäkra för att inte sätta hela rörelsevinsten på spel.

• Överväg terminskontrakt som mjukar upp svängningarna. Exempelvis kan vinimportörer, bilhandlare och reseföretag få det ännu tuffare framöver. Om kronan försvagas avsevärt ytterligare, kan företag med konkurrensutsatta produkter bli utkonkurrerade av bolag som har säkrat sina affärer.

• Testa olika valutascenarios. Testkör olika valutaprognoser mot företagets årsbudget och ta fram en plan för hur bolagets valutaflöden ska hanteras. Underleverantörer som kan justera sina ökade kostnader mot kunderna har ofta bäst nytta av tremånaderssäkringar. Det ger en tre månader lång tidsfrist att omförhandla priserna. Företag som inte kan prisjustera har mer nytta av att säkra valutakursen rullande, tolv månader i taget.

• Större bolag har nytta av att kartlägga betalflödena. Ett bra råd till större bolag, där man jobbar progressivt för att minimera valutariskerna, gäller det att se över befintliga avtal och kartlägga betalflödena. Handlar man med flera olika valutor finns en risk att man istället överförsäkrar företaget.

Läs mer här om du vill veta mer.